Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pižmovka

13. 3. 2008

PIŽMOVKY

Obrazek


 Byly vyšlechtěny postupným zdomácněním  jihoamerické pižmovky velké. Jedná se o samostatný zoologický druh. Svojí užitkovostí patří k nejužitkovějším plemenům vodní drůbeže. Jsou velice otužilé a nenáročné na podmínky prostředí i výživy. Velice rychle rostou,mají velice dobrou zmasilost a jejich maso,má jen malý podíl tuku . Kůže má žlutou barvu a velmi kvalitní je i opeření.Občas se stává,že někteří kačeři bývají agresivní vůči malým kachňatům a ostatním druhům drůbeže i jiným zvířatům.U těchto kachen je velice dobře zachovám mateřský pud .Většina kachen bez problémů vysedí dvě násady v průměru asi 20 vajec.Pokud jim vejce odebíráme nanesou až 40 vajec než nasednou.Velice dobře se také starají i o vylíhnutá kachňata a to až do jejich dospělosti.Pokud náhodou nemáte agresivního kačera,tak i on je velice pozorným a dobrým ochráncem.

Pižmovky je také možné křížit s ostatními druhy domácích kachen.Tito kříženci velmi rychle rostou, mají kvalitní maso a zvětší se i velikost kachen, které jsou u pižmovek poměrně malé. Není je ale možné použít k dalšímu chovu, jsou totiž neplodní.

Nevýhodou chovu Pižmovek je výrazný velikostní a hmotnostní rozdíl mezi pohlavím . Z tohoto důvodu byla pro velkochovy vyšlechtěna,brojlerová forma Pižmovky,pod názvem Barbarie.U těchto řekněme brojlerů není velikostní rozdíl mezi pohlavím až tak velký,jako u běžné Pižmovky.Kačenky těchto brojlerů,většinou mají potlačený mateřský pud sezení a díky tomu nanesou i více jak 70 vajec.V poslední době se s touto kachnou můžete setkat v řetězcích supermarketů,kde je prodávána pod názvem HUSOKACHNA.Zpět ale k Pižmovce.Kačeři jsou mohutného tělesného rámce, s dlouhým,  širokým a vodorovně neseným trupem. Hlava je poměrně velká, obličej neopeřený, jemně bradavičnatý. Nad kořenem zobáku vybíhá dopředu válcovitý výrůstek. Na zadní straně krku,mají účes který začíná již na temeni hlavy. Ocas je velmi dlouhý a široký, na konci zaoblený. Běháky středně dlouhé se silnými a ostrými drápy . Kachna je podstatně menší, má méně vyvinutou bradavičnatost a nemá krční účes.

Hmotnost se u kačera pohybuje kolem 5 kg a u kachny kolem 3 kg.

Zbarvení pižmovek je poněkud specifické a odlišuje se od zbarvení dalších domácích kachen, což je dáno právě odlišností druhu. Chovají se ve zbarvení divokém, které je černé s bílou ploškou na křídelních krovkách, modře divokém, kdy je černá nahrazena modrou,, šedě divokém, hnědě divokém, černém sedlatém, jehož základní barva je bílá a kresba je na temeni hlavy, šíji a po stranách hlavy, na zádech v ramenních letkách, malých a středních krovkách, v ocase a na bocích v místě holení, modře sedlatém, šedě sedlatém, hnědě sedlatém, žíhaném, černém, modrém, šedém, hnědém a bílém.

Další zajímavostí a velkou předností Pižmovky je její velká schopnost pastvy a díky tomu velká úspora krmiva.Kdo Pižmovky chová a má dostatečně velký a zatravněný výběh,jistě mě dá za pravdu,že v tomto případě,dospělé Pižmovky mají jen minimální spotřebu krmiva.I kachňata jsou schopna si hodně potravy najít sama,ale pokud chceme využít jejich růstové schopnosti, je nutné kachňatům dát kvalitní krmení,nejlépe ve formě krmné směsi pro odchov kachňat.Není ale důvod se obávat,že se potom nebudou pást a jejich chov se nám prodraží.Kde není možnost velkého výběhu s dostatečnou pastevní plochou,je možné nakosenou trávu pižmovkám předložit do různých žebříčků,odkud ji kachny pěkně odebírají.Nedoporučuji předkládat na zem.V tomto případě na ni kachny rády naléhají a znehodnocují.V tom horším případě se tráva zapaří a může potom dojít k nežádoucím úhynům,hlavně kachňat.Osobně nejraději kachnám i slepicím předkládám trávu nakosenou,motorovou sekačkou na sečení okrasných trávníků.Takto nasečenou trávu většinou sežerou beze zbytku .Nesmí se ale jednat o sekačku která trávu rozdrtí na kaši.Takto nasečená tráva je vhodná pouze do kompostu.Pravděpodobně pro tuto schopnost pastvy a jiné struktury masa Pižmovky než u ostatních domácích plemen kachen vznikl název husokachna.

 

Začínajícím chovatelům,několik rad na závěr.

Velice často se setkávám s názorem,že Pižmovka nepotřebuje vodu na koupání a je možné ji odchovávat bez přístupu k vodní ploše.To je sice pravda,ale jen částečná.To se dá říci i u ostatních plemen kachen,že je můžeme chovat bez možnosti koupele.Jak ale potom vypadá jejich peří a celkový stav,raději pomlčím.Rozhodně to není nijak přirozený odchov.Každá kachna nebo husa se velice ráda koupe a koupel potřebuje minimálně k úpravě peří.U Pižmovky tomu není jinak,jenom intenzita koupaní není tak častá ani doba strávená ve vodě nebývá tak dlouhá jako u ostatních kachen.Ke koupání jim stačí poměrně malá nádrž v podobě staré řeznické lódny nebo jiná nádrž o rozměru asi 1m krát 60-70 cm o výšce okolo 20cm.V případě těchto menších nádrží musíme počítat s častější výměnou vody.Kdo má možnost větší nádrže je nutné přístup z vody zajistit nějakým vhodným žebříčkem.Nevím jak je tomu v případě volného přístupu na rybník a pod.U koupacích nádrží doporučuji nepoužívat pokud jsou malá kachňata.Ta si totiž velice snadno promočí prachové peří a docela snadno a rychle utonou.

Velkou nevýhodou Pižmovek je jejich schopnost létat,kterou docela rády využívají,hlavně dospívající kačenky.U kačerů to nebývá až tak časté.V neomezeném nebo velkém výběhu není důvod se této schopnosti nijak obávat.Horší to je v případě menších výběhů,kde kačenky hlavně po ránu nebo k večeru,velice rády vyletují na střechy kurníků,králikáren a jiná vyvýšená místa a odtud se potom vznesou a ne pokaždé se jim  podaří přistát zpět do výběhu.Dost často to bývá sousední pozemek a to potom může být problém.Mě se pro zabránění této nectnosti osvědčilo stažení asi tak 5 krajních letek izolepou na každém křídle.Samozřejmě,že se to dá udělat i zastřižením letek na jednom křídle.Mě osobně se toto nezamlouvá,stejně tak jako použití křídelních spon,kdy dojde k poškození peří a ulomení,takže výsledný efekt je  stejný jako při zastřižení.

Jako poslední,při chytáni a manipulaci s Pižmovkou je nutné postupovat velice opatrně a co nejdříve  rukou zafixovat nohy.Jinak svými ostrými drápy může způsobit docela vážné zranění.Jak postupovat při držení nohou drůbeže v jedné (pravé ) ruce je znázorněno na přiložených fotografiích.Palcem,ukazováčkem a prostředním prstem držíme nohy a prsní kost zvířete nám potom leží na dlani.Pro drůbež je to přirozená poloha a většinou se nám nesnaží uniknout.Levou rukou a přitisknutím k tělu si popřípadě můžeme pomoci přidržovat křídla.Na fotografiích je slepička z.Araukány.Pižmovka by se jen těžko dala držet jen jednou rukou a druhou fotit.

ObrazekObrazekObrazekObrazek