Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mycoplazmové onemocnění

28. 1. 2010

ZDRAVÍ ZVÍŘAT

 

Rýma aneb Mycoplazmové onemocnění drůbeže.

Vážení  chovatelé,čtenáři časopisu Chovatel.V čísle  9 r.2009 časopisu Chovatel jsem vás informoval o rýmě u drůbeže.Od té doby dostávám od některých z vás různé dotazy ohledně tohoto onemocnění.Bohužel vašich dotazů s příchodem chladných a hlavně vlhkých dnů stále přibývá.Horší ale je ta skutečnost,že mě informujete ,že prozatím doporučovaná a používaná antibiotika jsou stále méně účinná,což mohu potvrdit i ze svých zkušeností. Jak již  asi víte jsem chovatelem různých bojovných plemen slepic,hlavně bojovnic Ko-Šámo a v poslední době také Jamato. Tato plemena pro svoje jen  skromné opeření a poměrně velkou hlavu s výrazným vrásněním jsou  velice náchylné na prochlazení a také vnímavé k onemocnění rýmou,které dost špatně snáší a jsou u nich velké ztráty i přes to,že jsou chovány ve vyhřívaných kurnících.  Ve zmíněném článku jsem vás informoval o možností léčby tohoto onemocnění pomocí antibiotik s účinnou látkou Enrofloxacín nebo Amoxicilidum (trihidricum).Také jsem uvedl,že tato antibiotika je možné podávat souběžně k docílení lepšího účinku.To vše je pravda stejně jako to,že uvedená léčiva nemají  bohužel 100% účinnost.  Podle nových zjištění tato léčiva vzhledem k tomu,že nejsou schopna převzít 100% kontrolu nad Mycoplazmovým onemocněním ,zanechávají nám v chovu bacilonosiče,kteří stále infikují ostatní zvířata a díky tomu potom stačí nějaký stres z prochlazení,změny prostředí a rýma je zase na světě.Z tohoto důvodu jsem pátral po nějakém vhodnějším léku a po poradě ze svým veterinárním lékařem jsme zkusili také antibiotika na bázi tetracyklínu.V prvopočátku se zdálo,že tato antibiotika budou vhodnější.Ukázalo se ale,že výsledek je stejný jako u zmíněných antibiotik.Více méně náhodou mě jeden můj kamarád informoval,že již od začátku roku 2009 úspěšně používá lék Pulmotil AC .Zahájil jsem proto ihned pátrání po tomto léku a došel k následujícímu zjištění a zkušenostem.Jelikož si dovedu představit jaké potíže toto onemocněni způsobuje našim svěřencům,tak podle vzoru pani Kelišové z třídílného filmu Slunce seno atd. ,která tam pronesla větu „velebnosti já vím,že žalovat se nemá,ale hlásit se to musí,to je má křesťanská povinnost“.Tak si říkám,že zase moje chovatelská povinnost je informovat naše čtenáře o tomto nové léku a možnosti léčby.

Účinnou látkou Pulmotilu®AC je tilmikosin, jehož spektrum zasahuje primární respiratorní patogeny ( Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida a Ornithobacterium rhinotracheale ), a tudíž je mimořádně vhodný pro kontrolu komplikovaného chronického respiratorního onemocnění (cCRD). Nejlepším způsobem kontroly cCRD je medikace v období nekomplikované subklinické mykoplazmové infekce, tedy v počátku vývoje onemocnění. Nedostatečná léčba  mykoplazmové infekce a její reakcí je příčinou sekundární infekce E. coli, kdy dochází ke změně subklinického onemocnění v onemocnění s vážnými klinickými příznaky a úhynem.
Pulmotil® AC svým spektrem a unikátním mechanizmem účinku zvládne nejen raná stadia respiratorní infekce, ale eliminuje i škody způsobené vážnějším stádiem nákazy. Výsledkem je kontrola vlivu E. coli a rozvoje cCRD.
U nás v ČR byl Pulmotil AC testován na více než 250 000 ks. brojlerů.
Všechna kuřata byla vykrmována na území České republiky ve standardních podmínkách a k výkrmu byla použita standardní krmná směs českých výrobců.
Ve všech případech byla použita medikace Pulmotilem® AC a enrofloxacinem,
v hodnotách povolených pro ČR. Souhrnné klinické výsledky byly u obou preparátů velmi uspokojivé.
Nicméně podrobnější přezkoumání údajů denních úhynů u obou medikací vykazuje zřejmé rozdíly v celkovém úhynu, který byl početně nižší u kuřat léčených Pulmotilem® AC. Zejména v pozdější fázi výkrmu byl úhyn vyšší u kuřat léčených enrofloxacinem v porovnání s kuřaty medikovanými Pulmotilem® AC.
Tyto ztráty způsobené pozdním úhynem v důsledku cCRD jsou pro chovatele neobyčejně nákladné, neboť se jedná o kuřata, ve kterých je již investována velká finanční částka (krmivo, vitaminy, medikace, vakcinace, práce).
Vysvětlení rozdílu v mortalitě je dvojí:
1. E.coli je velmi častým důvodem rané mortality a je těžké ji léčit, vzhledem k septikemii. Časná léčba širokospektrálními antibiotiky vyléčí určité procento nakažených kuřat, ale není schopna eliminovat bakterii u všech kuřat. Tato kuřata jsou nosiči infekce, špatně prospívají a jsou zdrojem infekce v pozdější fázi výkrmu.
2. Kontrola mykoplazmy je první a mnohem důležitější prioritou než kontrola E. coli. Pulmotil® AC zajišťuje vynikající kontrolu mykoplazmové infekce.

Pulmotil® AC nabízí výkrmcům brojlerů výbornou návratnost investice prostřednictvím zvýšeného přírůstku, zlepšené konverze krmiva a také kontrolou úhynů v pozdní fázi výkrmu, způsobených cCRD.

Stejně dobře funguje Pulmotil AC i v našich drobných chovech.Osobně jsem se o tom přesvědčil na svých zvířatech,kdy jedna slepička Jamato byla takřka na uhynutí a žádná starší výše uvedená antibiotika vůbec nezabírala.Při nasazení Pulmotilu AC již druhý den splaskl otok obličeje ,přestala vykašlávat zkrvavený hlen a za další den se zmírnil i výtok hlenu z nosní dutiny(musím ale podotknout,že tato slípka na tom byla tak zle,že již sama nepřijímala potravu a nebyla schopna pít.Musel jsem jí proto dvakrát denně podávat lék rozpuštěný ve vodě,pomocí sondyObrazek

Obrazek

Obrazek přímo do volete.Takto jsem ji napájel 3 dny i když ten 3 to již nebylo nutné).Lék jsem podával pro každý případ 7 dní i když již 5 den se slípka zdála zcela zdráva.Za další týden dokonce začala se snáškou.Zase si zde dovolím použít slova paní Kelišové „velebnosti ať se na místě propadnu do západního Německa jestli kecám“.Starší z vás si asi dovedou představit jaký to v jisté době byl trest,propadnout se z totalitního režimu někam na západ.Takže teď zase vážně.Pulmotil AC doopravdy funguje,což je moc dobře!

Jedinou nevýhodou tohoto léku je jeho vyšší cena a poměrně velké balení ,kdy nejmenší dodávané množství je 240 ml,které stojí od 2700 do 3200Kč.Proto je potřeba domluvit se více chovatelů a rozdělit se.Samotná léčebná dávka,ale nevychází až tak draho jelikož 1ml Pulmotilu AC se dává na 3 l pitné vody.U jiných antibiotik to je většinou 1ml na 1l vody.

Pulmotil AC také velice dobře eliminuje druhotné projevy Mycoplasmového onemocnění jako je otok a následná deformace patního kloubu  nebo  částečná ztráta zraku.Zajímavé je,že zvířata  u kterých se projeví toto druhotné onemocnění nemají ty typické rýmové příznaky.V případě otoku kloubu a ztráty zraku je potřeba s léčbou začít ihned v začátku onemocnění.Čím později se Pulmotil AC v tomto případě nasadí ,je jeho účinnost  slabší.Zase z vlastní zkušenosti mohu potvrdit,že u kohouta Ko-Šámo s velice vážným poškozením kloubuObrazekObrazek,po přeléčení  Pulmotilem AC došlo k určitému zlepšení a to v tom,že uvedený jedinec sice kulhá a noha mu zůstala mírně vytočena jakoby do O,ale má snahu o páření a dost často pokud má klid se mu to podaří.Také v případě oslepnutí kohoutka z.Araukány se zdá,že se mu zrak částečně zlepšil a bez nějakých větších potíží  dokáže najít potravu rozhozenou po výběhu,což před tím nedokázal.Jedná se ale pouze o dva případy kdy není možné tvrdit s určitostí,že zlepšení je jen díky léčbě Pulmotilem AC.

Dále je možné Pulmotilem AC léčit i chrapot u holubů,který se projevuje nejvíce večer a v noci kdy holubi v klidu hřadují v holubníku.

A co říci závěrem.Snad jen to,že doufám,že jsem vás nepřipravil o čas strávený čtením,ale naopak alespoň některým z vás poradil jak se zbavit nepříjemného a nebezpečného Mycoplazmového onemocnění vašich svěřenců.Obrazek